Meld je aan voor de Van A tot Zuidas klankbordgroep

Het platform van A tot Zuidas is een samenwerkingsverband van Green Business Club Zuidas, ORAM, Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, gemeente Amsterdam Zuidas, Breikers & Hello Zuidas met als doelstelling om duurzame mobiliteit van en naar Zuidas te stimuleren.

Sinds enige jaren werken bovengenoemde organisaties samen in Van A tot Zuidas, waar kennis wordt gedeeld over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in Zuidas. Daarnaast worden door de gebiedsorganisaties voor (en door) werkgevers en werknemers projecten georganiseerd op dit thema, denk daarbij aan bijvoorbeeld de e-bike try-out, probeeracties en kennissessies.

In de komende jaren verandert Zuidas, qua infrastructuur en functie. Daarom is het belangrijk een goed mobiliteitsprogramma vorm te geven dat bijdraagt aan een bereikbaar en duurzaam gebied en waar werkgevers aan kunnen bijdragen.

Graag betrekt Van A tot Zuidas jou bij het vormgeven van een meerjarenplan. Afgelopen 11 januari vond de eerste klankbordgroep plaats en graag willen we daar een vervolg aangeven op dinsdag 18 april van 09.30 – 10.30 uur in de groene zaal van het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum in het WTC.

De centrale vragen die wij willen stellen zijn:
-    Wat is de behoefte en ondersteuning van bedrijven in de transitie naar duurzamer reizen en hoe kunnen wij vanuit Van A tot Zuidas daarin voorzien?
-    Hoe kunnen we als collectief de bereikbaarheid van Zuidas waarborgen?
Concreet voorstel vanuit afgelopen klankbordgroep: Maand Zonder Spits (juni)
-    W.v.t.t.k.

Graag horen wij of we jou of een collega kunnen uitnodigen. Mocht het animo voor deze bijeenkomst zeer groot zijn, dan wordt er op korte termijn een tweede klankbordbijeenkomst georganiseerd. Aanmelden kan via rinske.berg@hellozuidas.com