Crowdfundingsactie voor nieuwe publicatie over 10 jaar Zone2Source

Zone2Source viert dit jaar hun 10-jarig jubileum. Speciaal voor deze gelegenheid maken zij een publicatie die hun tentoonstellingen en projecten van de afgelopen 10 jaar uitlicht. Voor dit jubileum zijn ze een crowdfundingsactie begonnen. 

Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie, opgericht in 2013 in het Amstelpark. Met veel buitenkunstwerken, een unieke kunstenaarstuin en glazenpaviljoens waar er tentoonstellingen, kunstenaarsresidenties en evenementen worden gepresenteerd, ziet Zone@Source het Amstelpark  als een living lab waarbij ze het artistiek onderzoek uit de kunstenaarsateliers halen en in de openbare ruimte plaatsen.

Directeur van Zone2Source, Alice Smits, licht toe: "Op 13 mei 2013 opende Zone2Source, podium voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark haar deuren. In de afgelopen 10 jaar hebben we ons ontwikkeld tot het podium voor kunst en ecologie waarvoor we het Amstelpark inzetten als proeftuin voor het Symbioceen. Kunstenaars werken samen met het publiek om te experimenteren met nieuwe verbeeldingen en praktijken voor een andere toekomst voor mens en aarde."

Voor hun 10-jarig jubileum ontwikkelt Zone2Source een bijzondere publicatie die op de afgelopen 10 jaar Zone2Source terugblikt en mogelijke toekomsten onderzoekt. "Door belangrijke projecten en samenwerkingen te belichten, zal de publicatie dieper ingaan op het maken en presenteren van kunst dat reflecteert op de samenleving, natuur en technologie. De publicatie verzamelt alle geweldige projecten die kunstenaars in de afgelopen tien jaar met ons hebben ontwikkeld, waarmee de lezer kan reflecteren op de talloze manieren waarop kunst een rol kan spelen in de urgente ecologische uitdagingen van onze tijd."

Donatie

Ze vervolgt: "Om deze feestelijke publicatie ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum te kunnen realiseren, hebben we uw steun nodig! Elke bijdrage is welkom en wordt beloond met een leuke tegenprestatie, zoals een Zone2Source t-shirt, gratis toegang tot al onze evenementen in 2024, een 'Future Gardening' workshop met kunstenaarscollectief de Onkruidenier, en een unieke print van kunstenaar Farah Rahman."

De campagne loopt tot 31 december 2023. Doneren kan hier

Voor meer informatie over Zone2Source:

Zone2Source website

Zone2Source instagram